Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Herb Mirosławca

Herb miasta przedstawia: na tarczy czwórdzielnej w krzyż w polu 1 i 4 błękitnym głowa koźla srebrna z rogami złotymi, w polu 2 i 3 czerwonym krzyż maltański srebrny.

Mirosławiec założony został przez margrabiów brandenburskich (prawa miejskie nadał margrabia Waldemar w 1303 r.). Miasto miało początkowo w herbie orła, natomiast od XVI w. ma tarczę czteropolową, na której skwadrowano głowę kozła z krzyżem maltańskim. Herb w tej postaci występuje na pieczęciach miejskich od czterystu lat.

Mirosławiec od 1303 r. wraz z Kaliszem Po­morskim i Tucznem wszedł w obręb lenna panów von Wedel. Linia Wedlów z Mirosławca z czasem spolszczyła się i przybrała nazwisko Wedelskich (linia z Tuczna - Tuczyńskich).

Pochodzenie głowy koźlej w herbie może mieć związek z klej­notem herbu Wedlów. Ród ten miał kilka odmian herbu, często też zmieniał swoje klejnoty (figury na hełmie), w których występowały różne głowy bądź postacie ludzkie (godło Wedlów mają m.in. w swoich herbach Drawno i Tuczno). Możliwa jest również i inna hipoteza, iż głowa koźla może mieć związek z charakterem usługowo-rolniczym miasta i odbywającymi się tu targami.

Należy jednak pamiętać, iż zmiana herbu nastąpiła w czasach, kiedy Mirosławiec należał do Polski (poprzednim godłem-orłem był zapewne czerwony orzeł brandenburski). Można przypuszczać, iż głowa kozła związana jest jednak z którymś z herbów, Wedlów, bowiem godło umieszczono na honorowych polach tarczy (1 i 4), natomiast krzyż na polach mniej zaszczytnych (2 i 3). W heral­dyce kozioł symbolizuje rycerza, który częściej zwycięża dyplomacją (i polityką) niż orężem.

Krzyż maltański w herbie ma symbolizować związki z zakonem joannitów (późniejszy Zakon Kawalerów Maltańskich), który był ongiś właścicielem Mirosławca (wg innych źródeł byli tu także templariusze przed podbojem tych ziem przez Brandenburgię).

Symbolika barw pól heraldycznych wg Klemensa Prinsaulta, heraldyka francuskiego z XV w.: czerwień-odwaga i waleczność, błękit-piękność, wzniosłość.

Dodatkowe informacje