Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Newsfeeds

Honorowi obywatele Mirosławca

Poniżej znajdą Państwo sylwetki osób zasłużonych dla Mirosławca, które zostały wyróżnione tytułem Honorowego Obywatela Mirosławca.

 

Ryszard Hać

(ur. 8 października 1958 w Krasnymstawie) – generał brygady pilot Wojska Polskiego.

W 1977 roku, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, rozpoczął naukę w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Janka Krasickiego w Dęblinie. W 1981 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika oraz dyplom ukończenia studiów zawodowych.

15 sierpnia 2004 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski mianował go generałem brygady. W latach 2004-2007 był komendantemWyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W okresie od 10 lutego 2007 roku do 15 sierpnia 2007 roku był zastępcą Szefa Sztabu Sił Powietrznych. Od 15 sierpnia 2007 roku zajmował stanowisko szefa Wojsk Lotniczych-zastępcy szefa Szkolenia Sił Powietrznych. 28 lipca 2010 roku jego stanowisko zajął gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski 30 listopada 2010 roku został uroczyście pożegnany przez dowódcę Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha Majewskiego w związku z zakończeniem służby wojskowej i przeniesiem do rezerwy.

Ordery i odznaczenia

(notka pochodzi z wikipedii)

 

Stanisław Hołubowski (1925 - 2009)

Urodził się 1925 r. we wsi Zawadka (powiat Ustrzyki Dolne). W czasie II wojny światowej był żołnierzem Wojska Polskiego, ranny w 1944 r. Po zakończeniu działań wojennych w lipcu 1946 r. został skierowany do odbudowy ziem odzyskanych. Pierwszym przystankiem w jego powojennej drodze był Myślibórz, a następnie Pyrzyce, gdzie pełnił funkcję najpierw referenta, a następnie kierownika ds. transportu.

Do Mirosławca wraz z żoną przybył w lutym 1956 r. i rozpoczął pracę w Gminnej Spółdzielni. Początkowo był zatrudniony na stanowisku referenta pradukcji rolnej. W marcu 1958 r. został wybrany na Członka Zarządu ds. zakupu. 21 maja 1960 r. decyzją Rady Nadzorczej powołano go na stanowisku Prezesa Zarządu. W swojej pracy wykazywał się zaangażowaniem, co w niedługim czasie zaowocowało rozbudową GS (zostały wybudowane: piekarnia - 1968, sklep nr 1 - 1969, mieszalnia pasz - 1970,budowa domu handlowego - 1974 - 1977, przetwórnia owoców i warzyw - 1980, restauracja "Pomorska" - 1981 - 1983). Ponadto w okresie 1974 do 1977 otwarto sklepy w Jabłonowie, Łowiczu Wałeckim, Bronikowie, Jabłonkowie, Jadwiżynie i Orlu.

W międzyczasie zapadała decyzja o przekazaniu terenu gminy Dębołęka pod działalność GS Mirosławiec.

W 1976 r. odkryto w Mirosławcu pokłady wody mineralnej. Dzięki inicjatywie Pana Stanisława woda została przebadana w Warszawie i uzyskała certyfikat jakości.

Od sierpnia 1982 r. Pan Hołubowski przeszedł na zasłużoną emeryturę, nie odsuwając się z życia publicznego.

Zmarł 10 października 2009 r.

 

 

Jacek Dyk

Jacek Dyk, ur. 23 maja 1948 r. w Kielcach, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące.  Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1973 r. do 1984 r.  służył w Jednostce Wojskowej w Mirosławcu. W tym okresie pracował również w  Mirosławieckim Ośrodku Zdrowia.

W 1984 r. rozkazem przełożonych został przeniesiony do Świdwina, gdzie kierował Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską. Odszedł do rezerwy w 1999 r.

 

 

Emil Kweclich

Uchwałą Rady Miejskiej z 28 czerwca 2012 roku, nowym Honorowym Obywatelem Mirosławca nagrodzony Emil Kweclich. Decyzja Radnych to docenienie pracy p. Emila Kweclicha na rzecz społeczności lokalnej i wkład w poprawienie sytuacji finansowej gminy, po włączeniu terenów JW w obszar Gminy Mirosławiec.

Emerytowany oficer Wojska Polskiego, były z-ca dowódcy ds. szkolenia. Spod jego skrzydeł wyszli m.in.. płk Pikuła i generałowie: Hać i Błasik. Żonaty, ojciec dwójki dzieci: syn i córka i dziadek dla trójki wnucząt.

Artykuł z wręczenia tytułu - czytaj

 

 

Dodatkowe informacje