Urząd Miejski w Mirosławcu

baner baner baner baner Some description here
Zmniejsz domyślny rozmiar czcionki na stronie Przywróć domyślny rozmiar czcionki na stronie  Zwiększ domyślny rozmiar czcionki na stronie
Zmień język strony na angielski - tłumaczenie odbywa się za pomocą usługi google translator powered by Google

Rewitalizacja Gminy i Miasta Mirosławiec

Rewitalizacja Gminy i Miasta Mirosławiec

 

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju, Gmina i Miasto Mirosławiec złożyła wniosek o przyznanie dotacji na przygotowanie Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024”.
Nasz projekt znalazł się na 8 miejscu z 46 na liście projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa zachodniopomorskiego, z łączną liczbą punktów 89,5.
W ubiegłym roku zespół ds. przygotowania analiz do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec zebrał dane dotyczące zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych: m.in bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, poziom edukacji bezrobotnych, poziom uczestnictwa w życiu publicznym, poziom przedsiębiorczości, degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych w tym zabytków w podziale na poszczególne miejscowości, a w mieście Mirosławiec na poszczególne ulice.
Na podstawie analizy wskaźników, stwierdzono, że koncentracja negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, przestrzennych występuje w 3 obszarach kryzysowych:

1) Mirosławiec (ulice: Orla, Parkowa, Dworcowa, Słoneczna, Spokojna, Wileńska, Wałecka i Plac Wolności),
2) Mirosławiec Górny,
3) Jabłonkowo.

W dniu  9 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Województwem Zachodniopomorskim została zawarta umowa o przyznaniu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Dobra Przestrzeń– Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”
Wartość projektu – 77 008,00 zł   Kwota dotacji – 69 307,20 zł
Projekt dofinansowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
W pracach nad opracowaniem Programu Rewitalizacji wspierać nas będzie konsorcjum firm EU CONSULT (lider konsorcjum) oraz UTILA (partner konsorcjum), z którym Gmina i Miasto Mirosławiec podpisała umowę dnia 8 marca 2017 r. Spośród 5 ofert ta została uznana za najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert, jakimi były cena oraz doświadczenie w przygotowaniu Programów Rewitalizacji. W chwili obecnej trwa opracowywanie raportu metodologicznego i harmonogramu rzeczowo finansowego oraz analiza danych. Podsumowaniem tych prac będzie diagnoza służąca ostatecznemu wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Program ten w przyszłości umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zawartych w nim celów.

Dodatkowe informacje