Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Hanki

 

Hanki to wieś położona przy szosie Tuczno – Mirosławiec, 4 km na południowy wschód od Mirosławca. Istniała już w XVI wieku, wymieniona została w przywileju dla Mirosławca z roku 1314. Z kolei w źródłach kościelnych z około 1300 roku wzmiankowane jest istnienie kościoła w Hankach. Hanki były wymieniane w późniejszych dokumentach w latach 1337 i 1349, jako wieś licząca 64 łany (hufe). Z tego 6 łanów było w posiadaniu wasala na prawie lennym, niejakiego Nigra ( Niger – Czarny).Od początku wieś należała do dóbr zamkowych panów na Mirosławcu: najpierw Wedlów później Blankenburgów, później także Goltzów. W roku 1772 Hanki miały 32 łany gruntów ( w tym 8,5 dworskich i 23,5 chłopskich). W roku 1789 źródła podają, że wieś liczyła 29 „dymów” (domostw).W środku wsi mieści się kościół o osobliwej konstrukcji wieży, którą stanowi właściwie oszalowana, zwężająca się ku górze dzwonnica. Jeden z dzwonów datowany na XVI wiek. Na wyposażeniu kościoła znajdował się srebrny kielich mszalny z XVII wieku.

We wsi znajduje się gorzelnia, która była częścią majętności dworskich. W roku 1930 Hanki uzyskały stale połączenie komunikacyjne z Mirosławcem i Tucznem dzięki omnibusowi pocztowemu („Kraftpostlinie”). W roku 1936 wybudowano tutaj nową szkołę. Około roku 1939 wieś liczyła 475 mieszkańców i 119 gospodarstw domowych. Obecnie wieś Hanki jestzamieszkiwanaprzez253 mieszkańców a Kolonia Hanki liczy 95 osób.
W granice Polski wieś powróciła wroku1945.Wieś Hanki ma układ ulicówki z po części zachowanym historycznym układem urbanistycznym. Przeważa tutaj zabudowa jednokondygnacyjna, usytuowana kalenicą do drogi, nakryta wysokim dachem dwuspadowym. Domy w konstrukcji ryglowej lub częściej murowanej, ceglane i otynkowane ze skromnym detalem architektonicznym. Za budynkami mieszkalnymi zabudowa gospodarcza często ustawiona w czworobok.
Układ wsi – główna droga prowadząca przez wieś przyjęła na siebie rolę osi założenia, od której odchodzą boczne ulice. Zabudowa zlokalizowana jest przy głównym trakcie.
Powierzchnia ziemi, a w szczególności gleby stanowią pomost pomiędzy przyrodą nieożywioną i ożywioną, dlatego ochrona i zagospodarowanie tych elementów środowiska przyrodniczego stanowi ważne zagadnienie. Aktualnie w Hankach prowadzona jest eksploatacja kredy jeziornej, na którą uzyskano koncesję. Jest to koncesja Nr 1/96 na okres do 31.03.2011r. na wydobywanie kredy jeziornej, gytii wapiennej i torfu ze złoża Hanki - Setnica - Mirosławiec przez osobę fizyczną. Utworzony w jej ramach obszar górniczy o nazwie „Hanki" obejmuje działki gruntu rolnego w miejscowości Setnica o nr 6; 6/1; 1/2; 11; 14/1 i 13/1 o łącznej powierzchni 24,2017 ha oraz działki gruntu rolnego w miejscowości Mirosławiec oznaczone numerami 44/1 i 45/2 o łącznej powierzchni 31,6797 ha.
Na terenie sołectwa Hanki, w obrębie leśnictwa Nieradź został ustanowiony w roku 1989 na mocy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 grudnia 1989r. (MP nr 44 poz. 357) rezerwat przyrody „Rosiczki Mirosławieckie”, celem powołania torfowiska przejściowego.
Galeria zdjęć (Ireneusz Stawski)

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje