Urząd Miejski w Mirosławcu

baner baner baner baner Some description here
Zmniejsz domyślny rozmiar czcionki na stronie Przywróć domyślny rozmiar czcionki na stronie  Zwiększ domyślny rozmiar czcionki na stronie
Zmień język strony na angielski - tłumaczenie odbywa się za pomocą usługi google translator powered by Google

Jadwiżyn

Ruszają prace budowlane świetlicy w Jadwiżynie

 

Parafrazując słowa piosenki Golec Orkiestra „ Tu na razie jest ściernisko ale będzie San Fransisco”, w Jadwiżynie na razie są jabłonie ale będzie… świetlica. We wtorek 2 października br. został przekazany plac pod budowę świetlicy we wsi Jadwiżyn. Prace porządkowe, mające na celu przygotowanie terenu pod postawienie budynku świetlicy ruszą jeszcze w tym roku. Firma "KOMPLEKS" Usługi Remontowo-Budowlane, Mirosław Marciniak, z Piły rozpocznie prace jeszcze w tym miesiącu. Zakończenie całej inwestycji  przewidziane jest na koniec maja 2013r. Firma "KOMPLEKS" została wyłoniona w wyniku przetargu, kwota za którą firma wykona budowę świetlicy to prawie 270 tyś. złotych. Do tego zadania Gmina złożyła wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, po zakończeniu budowy będziemy występowali o dofinansowanie.

 

Czytaj więcej: Ruszają prace budowlane świetlicy w Jadwiżynie

Monika Fierkowicz - super talent z Jadwizyna

Monika Fierkowicz , mieszkanka Jadwiżyna, zajęła 3 miejsce w konkursie pn. "Zaproś gości do swojej miejscowości" organizowanym przez centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, w ramach Ogólnopolskiego  projektu "Bioróżnorodność - poznaj by zachować".

Celem konkursu było zaprezentowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych swojej miejscowości na stworzonej stronie internetowej.

W konkursie uczestniczyło 300 osób z województwa pomorskiego oraz województw ościennych.

Monice serdecznie gratulujemy.

 

Jadwiżyn

Sołectwo Jadwiżyn stanowi strefę intensywnego występowania stanowisk archeologicznych. Reprezentuje ono cechy słabo zachowane z okresu wpływów rzymskich (pierwsze wieki naszej ery). Z tegoż okresu pochodzi osada kultury wielbarskiej, położona w dolinie rzeki Płociczny.
Wieś charakteryzuje się licznymi pozostałościami osadnictwa z okresu średniowiecza. W tym właśnie czasie kształtuje się obecny układ miejscowości. Wszystkie stanowiska zlokalizowane na terenie sołectwa podlegają ochronie konserwatorskiej w myśl przepisów o ochronie dóbr kultury.

Jadwiżyn to wieś położona około
8 km na południowy - wschód od Mirosławca. Sołectwo umiejscowione jest przy lokalnej drodze na południe od szosy Tuczno – Mirosławiec.
Według rejestrów urzędowych istnieje od roku 1829. Założono w tym okresie na terenie osady folwark należący do dóbr zamkowych w Tucznie.

W rejonie Jadwiżyna występują stanowiska archeologiczne z okresu wpływów rzymskich (pierwszy wiek naszej ery). Z tego okresu pochodzi osada kultury wielbarskiej. Licznie reprezentowane jest osadnictwo z okresu średniowiecza. W tym czasie kształtował się obecny układ miejscowości w tym i Jadwiżyna.
W granicach Polski wieś ponownie znalazła się w roku 1945.
Obecnie w skład sołectwa Jadwiżyn wchodzą wsie: Jadwiżyn, Sadowo i Setnica.
Sadowo wymieniane było także, jako: „Czadowo”, „Czadow”, „Szadowo”, „Santhow”, „Zado”, „Zadow”. Jest to wieś położona około
5 km na południe od Mirosławca, 108 m n.p.m. Według E. Calliera wymieniana już: „(…) w podrobionym dokumencie z roku 1251, na mocy, którego dzielili się zabranym krajem margrabiowie Brandenburscy i Zakony.”
W rejestrach kościelnych z 1300 roku Sadowo jest wzmiankowane jako wieś posiadająca kościół. Z całą pewnością istniała wieś Sadowo w XIV wieku. Kolejne wzmianki o tej miejscowości pochodzą z lat: 1313r., 1337r., 1349r. Według dokumentu z roku 1337 Sadowo należało do dóbr Günsterbergów i miało 43 łany gruntów. Majętność ta ulegała podziałom i zmieniała właścicieli. Osobliwością Sadowa był fakt, że środkiem wsi przebiegała granica polsko – brandenburska. Część północna należała do Polski i jej właścicielem od roku 1554 był Jerzy Wedel, pan na Mirosławcu. Część południowa wsi była już w granicach Brandenburgii. Po Wedlu północna część Sadowa należała do Blankenburgów, później do rodu Goltz.
Źródła odnotowały, że w roku 1615 sołtysem (polskiej części) Sadowa był niejaki Paul Fritze.

Ten osobliwy podział wsi utrzymał się do roku 1772, kiedy cała ziemia wałecka znalazła się pod pruskim panowaniem i przez Sadowo przebiegała granica między prowincjami. Ten stan rzeczy uległ zmianie w roku 1829, kiedy granicę prowincji przesunięto o 200 –
300 m na południe od wsi.
W roku 1840 wybudowano w Sadowie kościół ewangelicki. Od roku 1892 istniała tutaj miejscowa szkoła.
Około roku 1939 wieś liczyła 211 mieszkańców i 48 gospodarstw domowych. Obecnie liczba mieszkańców wynosi zaledwie 15 (1999r.). W pobliżu wsi znajduje się jezioro o tej samej nazwie o powierzchni około
30 ha oraz głębokości do 4 m

 

. Sadowo wróciło w granice Polski w 1945 roku.

 

Dodatkowe informacje