Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Toporzyk

Toporzyk (wymieniany także, jako „Długi Dwór”, niem. „Langenhof”) jest to wieś położona około 9 km na południowy – wschód od Mirosławca, na uboczu od ważniejszych szlaków komunikacyjnych. Można tam dotrzeć leśnym traktem od szosy Wałcz – Szczecin.
Toporzyk był wzmiankowany w źródłach w roku około 1595. Należał on wtedy do dóbr mirosławieckich Blankenburgów (spadkobierców w wyniku mariażu Henryka Blankenburga z córką Jerzego Wedla – pana na Mirosławcu). Podczas lokalnej „wojny domowej” między Henrykiem Blankenburgiem (na przełomie XVI / XVII w.) a jego krewnymi z rodów Günsterberg i Goltz – małżonka uwięzionego przez Blankenburga – Ewalda Goltza – Elżbieta zorganizowała w roku 1601 zbrojny najazd na włości „frydlandzkiego diabła”, w tym szereg wsi doń należących. Ofiarą tego „najazdu” padł i to parokrotnie – Toporzyk, gdzie zrabowano mieszkańcom dobytek i inwentarz żywy w postaci: koni, krów, stada owiec i świń. Toporzyk należał do roku 1790 do dóbr mirosławieckich Blankenburgów. Później u schyłku wieku XVIII i w wieku XIX wieś często zmieniała właścicieli. We wsi znajduje się kościółek pw. Jana Chrzciciela, datowany na pierwszą połowę XVIII wieku. Jest to niewielka budowla drewniana ( na fundamencie z kamienia), konstrukcji zrębowej, o charakterze salowym, kryta gontem. Wnętrze nakryte stropem belkowym mieści ołtarz oraz ambonę z drugiej połowy XVII wieku. Wewnątrz znajduje się znacznie starsze wyposażenie o cechach renesansowych. Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica.W pobliżu wyżej wspomnianego kościółka znajdują się zabudowania dawnego dworu. Obecnie wieś liczy 33 mieszkańców.

Wieś wymieniana w dokumentach już w XIV wieku. Posiadała wówczas nazwę Długi Dwór. Obecnie znajduje się w obszarze gminy Mirosławiec i tworzy jedno spośród jedenastu sołectw. W okolicy Toporzyka znajdują się jezioro Pogorzelskie i jezioro Rakowe należące do gminy Wałcz. Toporzyk stanowi najwyższe wzniesienie, leżące na zachód od wsi o tej samej nazwie, wznoszące się na wysokość 182 m n.p.m. Wzniesienie to jest wierzchołkiem moreny czołowej
Przez teren Toporzyka przebiega szlak turystyczny pieszy, czarny ZP 1132 im. Jednostek Pancernych W. P. biegnący od Nakielna do Wierzchowa, o łącznej długości 33 km. Umiejscowiony jest on po zachodniej stronie jeziora Wielki Bytyń, przez Próchnowo, Piecnik, Toporzyk i dalej na północ od granicy gminy. Również przez Toporzyk przechodzi szlak pieszy „niebieski” ZP 1127 (45 km) zaczynający się w Mirosławcu a biegnący wzdłuż jeziora Kosiakowo, Hanki, Toporzyk, jezioro Pogorzelskie (Kocie), Mirosławiec Górny (Osiedle XXX-lecia LLP), jezioro Gniewosz (Harcerskie), jezioro Orle.


galeria zdjęć

Toporzyka (zdjęcia wykonane przez P. Pawlika)

Dodatkowe informacje